Изкопи с багер и минибагер

Канали, изкопи, дупки за шахти и септични ями.

Можем да изкопаем различни по големина и ширина канали, изкопи, дупки за шахти и септични ями. Фирмата разполага с багери, минибагери и мини фадрома тип „бобкат“. Услугите ни се ползват предимно за изкопи в маломерни и средни по големина терени, частни и общински имоти, паркове и градинки. Изкопите с минибагер са прецизни и не създават мръсотия в съседните терени. Техниката е лека и не уврежда настилките и озеленяването след полагане на вертикална планировка.

В града ни използването на минибагер и малък челен товарач е почти неизменна част от повечето строително-монтажни работи (СМР). Когато възложителят ни ангажира за работа в маломерни терени, тесни имоти с ограничен достъп, градски паркове и строителни обекти, тези мобилни и маневрени машини вършат отлична работа на строителя.

Извозване с мини фадрома

Техниката за прокопаване на канали, която имаме е маломерна и изисква малки ресурси и средства за поддръжка. Затова и цените ни за изкопи с мини багер са сред най-конкурентните на пазара. Убедете се сами като се обадите на нас още сега!

При нужда можем и да извозим със самосвал изкопаната земя извън имота Ви и да я депонираме на разрешено място. За Вас ще остане само останалата работа по строителството.

Багер или минибагер?

Наемането на малки багери и минибагери стана обичайна практика през последните години в България. Строителният подем в големите градове показаха недостиг на специализирана техника. Това породи търсене на ефективна строителна механизация дор и от някои строителни фирми. Съвсем нормално явление стана дневното ангажиране на такива багери и минибагери за строителни обекти дейности. Така възложителят ще спести от ангажиране на работници за дълъг период от време, осигуровки, облекла и т.н.

За контакти с нас

изкопи-извозване.com
Email: chriskohen@gmail.com
Phone: ‭088 4730795‬